Privacy

homeSystemPrivacy


Gegevensverwerking en privacy
De gegevens die u via vragenlijsten of elders op de website ingevuld heeft zullen vertrouwelijk en anoniem worden behandeld met inachtneming van de geldende regels ter bescherming van uw privacy en de overige regels van het Nederlands recht. PuntP verzamelt en verwerkt de door de bezoekers gegeven informatie in verband met het evalueren van de website. Met behulp van deze informatie kan bijvoorbeeld bekeken worden in hoeverre de doelgroep waarop de site zich richt, bereikt wordt en wat er aan de site kan worden verbeterd om goed aan te sluiten bij de wensen van de bezoekers.
Bij de verwerking van deze gegevens voor evaluatie doeleinden zullen deze gegevens nooit gebruikt worden in combinatie met persoonsgegevens (bijvoorbeeld e-mail adres). Bij weergave van evaluatiegegevens zal dit altijd op groepsniveau zijn en dus nooit tot individuen herleidbaar zijn.
De verzamelde gegevens kunnen worden gebruikt voor verder onderzoek ten behoeve van het project. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden voor publicaties rondom depressie bij genoemde doelgroep. De verzamelde persoonsgegevens blijven eigendom van PuntP en worden vanzelfsprekend niet ter beschikking gesteld aan derden.

Zelftest
De zelftest bestaat uit enkele vragen van de 4DKL vragenlijst van Dr. B. Terluin. Na het invullen van de zelftest kan door middel van optelling van de scores bepaald worden in welke mate men “stress” ervaart en depressieve klachten heeft. Op basis van gekozen grenzen wordt dan een advies gegeven. Dit advies moet men zien als een indicatie en is niet bedoeld ter vervanging van deskundige advies. Om te bepalen of men werkelijk een depressie heeft moet men een terzake deskundige raadplegen.

Mailen met een Depri & Dan-coach
Het mailen met een Depri & Dan-coach is anoniem en ook helemaal gratis. Wij gaan uiteraard vertrouwelijk met je gegevens om en zullen jouw informatie nooit zonder jouw toestemming doorgeven aan anderen. De e-mail is niet bedoeld als je in een levensbedreigende situatie zit. We adviseren je om dan zo snel mogelijk contact op te nemen met je eigen huisarts.
naar boven
 
 

Test Jezelf

Doe de
ZELFTEST
 
en maak een inschatting van de ernst van jouw depri-klachten. Het invullen kost ongeveer 4 minuten!

 
 

Chat met ons

Wil je ergens over praten? Of wil je advies over iets? 

Maak dan een afspraak voor een chat!

 
 

Mail ons

Heb je een vraag? Of wil je meer informatie?
Stuur ons een mail!

 

 
 
Delen |