Psychische, sociale en biologische factoren

Psychische, sociale en biologische factoren

homeOorzakenWaardoor kan een depressie ontstaan?Psychische, sociale en biologische factoren


Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij het uit balans raken en bij het ontstaan van een depressie. Je draagkracht of draaglast (zie de weegschaal):
in het leven wordt gevormd door de volgende drie factoren

Psychische factoren
Iemands persoonlijke eigenschappen, zeg maar “hoe je van binnen bent, denkt en bent gevormd” (je “psyche”), zijn van invloed op het wel of niet krijgen van een depressie. De psychische factoren kunnen we weer onderverdelen in drie verschillende aspecten namelijk:

Persoonlijke eigenschappen en copingstijlen 
Deze eigenschappen zijn meestal van jongs af aangeleerd. Sommige mensen zijn gevoeliger voor een dip of depressie dan anderen.

Bijvoorbeeld mensen die:
- weinig zelfvertrouwen hebben
- een sterk plichtsgevoel en rechtvaardigheidsgevoel hebben
- nooit ‘nee’ kunnen zeggen
- zich snel schuldig voelen
- hoge eisen stellen aan zichzelf en anderen
- bang zijn te falen en/of slecht tegen kritiek kunnen
- alles perfect willen doen
 -gebrekkig vermogen om problemen op te lossen en/of verdriet en teleurstelling op te lossen

Als je één van deze eigenschappen/ copingstijlen hebt betekend dat niet automatisch dat je last krijgt van depressieve klachten. Een combinatie van meerdere, maakt je wel gevoeliger voor depressieve klachten. Dat wil zeggen dat je meer kans loopt last van depressieve klachten te krijgen. Veel van deze eigenschapen/copingstijlen worden gevormd door je denkgewoonten.


Denkgewoonten
Iedereen denkt de hele tijd. Dit gebeurt bewust maar ook heel vaak automatisch en onbewust. Hoe je denkt over een situatie over jezelf en anderen bepaalt hoe je je voelt en hoe je je gedraagt. linken naar kracht van je denken.
Je kunt het denken grofweg verdelen in ‘’helpende’ gedachten en ‘niet-helpende’ gedachten. Het vaak en veel niet-helpende gedachten hebben is een belangrijke psychische oorzaak van depressieve klachten.

Mensen met depressieve gevoelens denken vaak negatief over zichzelf en niet-realistisch over hun toekomst. En als je bijvoorbeeld vaak denkt dat je waardeloos bent, ga je je op den duur ook zo voelen en je zo gedragen.

Je denkgewoonten bepalen hoe je je gedraagt en dus hoe je met de dingen in het leven omgaat, je zgn persoonlijke kenmerken en copingstijlen. Je automatische denkpatronen en copingstijlen zijn voor een groot deel aangeleerd tijdens je opgroeien en gevormd door ervaringen in je leven. “Aangeleerd” betekent dus ook dat je ze weer (met meer of minder moeite) kunt afleren en iets anders aan kunt leren.


Ervaringen tijdens je jeugd
Bepaalde ervaringen uit het verleden kunnen maken dat iemand op latere leeftijd gevoeliger is voor een depressie. Voorbeelden van zulke ervaringen zijn:
- Verlies van één van de ouders
- Geen warmte of genegenheid gehad als kind
- Seksueel misbruik
- Huiselijk geweld
- Geestelijk misbruik

Deze ervaringen hebben er meestal ook voor gezorgd dat je bepaalde automatische (meestal onbewuste) gedachtenpatronen hebt aangeleerd zoals “ik ben het niet waard dat iemand mij leuk vindt” of “als iets me gelukkig maakt raak ik het toch uiteindelijk weer kwijt” , “niemand is echt te vetrouwen”, “het loopt toch altijd fout af””.


Sociale factoren
Er gebeurt van alles in je leven. Verwachte dingen en onverwachte dingen. Al deze gebeurtenissen hebben invloed op hoe je bent en denkt. En wat je allemaal aan 'draaglast' in je leven op je bordje krijgt. De sociale oorzaken de we hier bespreken kunnen we ook weer onderverdelen in:

Verlies

Het verliezen van iets of iemand kan een hele grote indruk achterlaten en heel veel stress (linken naar stress) geven. Voorbeelden van verlies zouden kunnen zijn:
Het sterven van (een van) je ouders, andere naaste familie, of een vriend of vriendin
Het verlies van je gezondheid door een ernstige ziekte of handicap
Het verlies van een “thuis”, en/of vertrouwde omgeving, bijv. door ruzie’s met je ouders, door verhuizing en/of migratie link naar leven in 2 culturen
Het verlies van inkomen, baan


‘Levensfase problematiek’
In bepaalde fases van je leven kun je op verschillende problemen stuiten. In de fase waar jullie je in bevinden is de fase naar volwassenheid. Je moet keuzes gaan maken over wat je wilt doen hoe je wilt zijn. Er komen veel meer verantwoordelijkheden op je af. Studie, taken in de huishouding, verantwoordelijkheid krijgen over kleinere broertjes en zusjes, geldzaken enzovoorts. En er verandert natuurlijk een heleboel door de hormonale veranderingen in je lichaam. Andere fases later in je leven zijn: Volwassenheid, Overgang en Ouderdom


Weinig contact met andere mensen
Te weinig sociale contacten met anderen kan een oorzaak zijn van depressieve klachten. Wanneer je last hebt van depressieve klachten neemt het sociale isolement vaak toe omdat je door de klachten vaak de neiging krijgt om je terug te trekken en anderen uit de weg te gaan.


Maatschappelijke problemen
Onder maatschappelijke problemen vallen onder meer:
Financiële problemen
Slechte woonruimte
Geen of vervelend werk


Maatschappelijk achtergestelde positie
Een maatschappelijk achtergestelde positie wil zeggen dat andere mensen je al snel minder vinden. Je bent laagopgeleid, woont in een achterstandswijk, hebt weinig geld.
Vaak zijn in de westerse maatschappij de mensen met een andere culturele achtergrond (allochtonen) maatschappelijk achtergesteld. Gelukkig zijn er steeds meer jongeren met een andere culturele achtergrond die een hogere opleiding afronden waardoor zij un positie kunnen verbeteren. Mensen in een maatschappelijk achtergestelde positie hebben vaker last van een depressie dan anderen.Biologische factoren
Ook je lichaam kan aan de oorsprong van een depressie staan. Door een ziekte of door aanleg kan je meer vatbaar zijn om depressieve gevoelens te ontwikkelen. Onthoud wel dat niet alleen een lichamelijke aandoening betekent dat je depressief zult worden. Er zullen nog veel meer factoren een rol spelen.

Lichamelijke aandoeningen

In sommige gevallen worden depressieve klachten veroorzaakt door een andere ziekte of aandoening. Er wordt dan gesproken van een ‘stemmingsstoornis door een lichamelijke aandoening’ of over een ‘organische depressie’.


Medicijnen
Gebleken is dat bepaalde medicijnen de kans op depressieve klachten groter maken. Depressie is dan een bijwerking van dat medicijn. (van bijvoorbeeld de pil)


Overmatig gebruik van alcohol en drugs
Overmatig alcohol en drugs gebruik kan een oorzaak van depressieve klachten zijn.
Vaak gaat men deze middelen ook overmatig gebruiken als het gevolg van depressieve klachten. Hiermee wordt de depressie vaak in stand gehouden. Verder werkt overmatig drugs- en alcoholgebruik verslavend.

Serotonine
Onderzoekers hebben de laatste jaren ontdekt dat bepaalde stoffen in onze hersenen samenhangen met depressieve klachten. Vooral de stof serotonine lijkt van belang. En vaak hebben mensen die lijden aan een depressie een tekort aan serotonine.


Erfelijke aanleg
Een depressie kan erfelijke factoren hebben, wanneer een van je ouders of iemand in je familie ook depressieve klachten heeft heb je statistisch gezien meer kans om een depressie te krijgen. Toch is het belangrijk om altijd te kijken naar je eigen situatie en welke factoren er bij jou in je leven een rol spelen die mogelijk een risico vormen om uit balans te raken link naar draagkracht en draaglast en factoren. En te kijken welke eigenschappen, copingstijlen en denkgewoonten je hebt die je tegen een depressie kunnen beschermen. Zie ook verder bij tips link naar tips en coping en denkgewoonten.


Lees meer op:
Stress
Veel gestelde vragen
De klachten verder uitgelegd
Dip of depressie


naar boven
 
 

Test Jezelf

Doe de
ZELFTEST
 
en maak een inschatting van de ernst van jouw depri-klachten. Het invullen kost ongeveer 4 minuten!

 
 

Chat met ons

Wil je ergens over praten? Of wil je advies over iets? 

Maak dan een afspraak voor een chat!

 
 

Mail ons

Heb je een vraag? Of wil je meer informatie?
Stuur ons een mail!

 

 
 
Delen |