Disclaimer

homeSystemDisclaimer


De website depri-en-dan.nl is een product van PuntP Preventie. Deze jongerenwebsite is sinds 12 april 2005 online en is gericht op jongeren met depressieve klachten, woonachtig in Amsterdam. De site geeft informatie over diverse aspecten van depressie en biedt interactieve mogelijkheden zoals een zelftest, chat en mailcontact met een Depri & Dan-coach

Informatie
De informatie van depri-en-dan.nl is gebaseerd op huidige wetenschappelijke en empirische inzichten. Deze informatie kan door ons zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Wij nemen de nodige zorgvuldigheid in acht bij het samenstellen en onderhouden van de site en maken gebruik van bronnen die wij betrouwbaar vinden. Wij kunnen geen garanties geven voor het foutloos en/of ononderbroken functioneren van deze site. Op de site en blog wordt, al dan niet door middel van links, verwezen naar informatie van derden. Deze informatie is door ons niet nader beoordeeld op juistheid, volledigheid of actualiteit. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Aan de geboden informatie op depri-en-dan.nl en blog kunt u geen rechten ontlenen. De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van reguliere behandeling.

Advies via email en chat
Adviezen die door Depri & Dan-coaches worden gegeven via email en chat zijn altijd gebaseerd op zo actueel mogelijke kennis bij de coaches en op de informatie die de coaches via email en chat ontvangen van de vraagsteller. Depri & Dan-coaches zullen altijd hun uiterste best doen om een zo goed en passend mogelijk advies en antwoord te geven op de vragen. Contacten via de email en chat kunnen echter nooit een persoonlijke consultatie van een deskundige vervangen. Bij twijfel over medische of psychische problemen dient de vraagsteller altijd de eigen huisarts of hulpverlener te raadplegen

naar boven
 
 

Test Jezelf

Doe de
ZELFTEST
 
en maak een inschatting van de ernst van jouw depri-klachten. Het invullen kost ongeveer 4 minuten!

 
 

Chat met ons

Wil je ergens over praten? Of wil je advies over iets? 

Maak dan een afspraak voor een chat!

 
 

Mail ons

Heb je een vraag? Of wil je meer informatie?
Stuur ons een mail!

 

 
 
Delen |