Leven in twee culturen

 
 

Leven in 2 culturen

home2 culturenLeven in twee culturen


Opgroeien en leven in 2 culturen

Als tiener of als jongvolwassene is het leven niet altijd zo simpel. Er verandert veel; je lichaam, je hormonen, maar ook je 'geest' (dat wat je denkt en vindt van alles & iedereen en van jezelf). Dat kan best ingewikkeld, verwarrend en/of vermoeiend zijn.
Ook wordt er nog eens veel meer van je verwacht, onder andere op school of op je werk. En naarmate je ouder wordt, krijg je vaak ook meer verantwoordelijkheden thuis en in het gezin (bijvoorbeeld de zorg voor je broertjes of zusjes of huishoudelijke taken).
Als je opgroeit in 2 verschillende culturen kan alles nog veel ingewikkelder lijken of zijn.

Wat houdt dat eigenlijk in? Leven in 2 culturen?
Leven in 2 culturen wil zeggen dat je op dit moment, door je ouders en/of familie, opgevoed wordt in de “ene” cultuur (bv. Antilliaans, Chinees, Creools, Hindoestaans, Marokkaans, Pools of Turks) maar leeft en woont in “een andere” cultuur, in dit geval de Nederlandse.
Het leven in 2 culturen kan verschillende gevolgen hebben bijvoorbeeld:

a. Het kan zijn dat jij, en je ouders/familie, daar helemaal geen last of problemen mee hebben. Je voelt je prima thuis hier en ook in de cultuur die je van huis uit mee krijgt.

b. Maar het kan ook zo zijn dat je je misschien "helemaal Hindoestaans" of "helemaal Turks" voelt en tegen bepaalde dingen aanloopt omdat je Nederland leeft. -Lees verder-

c. Of dat je je misschien juist “meer Nederlands” voelt, terwijl je ouders sterk aan hun oorspronkelijke cultuur vasthouden. Misschien vinden je ouders/familie wel dat je erg "vernederlandst" bent.-Lees verder-

d. Het kan ook zo zijn dat je je eigenlijk bij geen van beide culturen (meer) thuisvoelt, niet bij de cultuur van je ouders/familie en ook niet bij de Nederlandse.-Lees verder-

e. Hoewel het wat anders is, kan je als autochtone Nederlandse jongere soms ook het gevoel hebben in 2 culturen te leven bijvoorbeeld als je in een klas of vriendenkring zit met (bijna) alleen maar andere culturen. -Lees verder-

Extra hoge verwachtingen ouders
Als ouders gemigreerd zijn, is dat meestal omdat zij een betere toekomst voor hun kinderen wilden. Dat maakt soms dat zij extra hoge verwachtingen van je kunnen hebben wat betreft schoolresultaten en welk werk je gaat doen. Zij willen het beste voor jou. Dat kan je als een positieve stimulans maar ook als een ‘druk’ ervaren. Hierdoor kan je bijvoorbeeld faalangstig(er) worden en/of bang zijn dat je je ouders teleur gaat stellen.
Het leven in twee culturen kan dus soms lastig zijn en dat kan ervoor zorgen dat je je ‘depri’ voelt.

Discriminatie
Ongeacht hoe je je voelt, Nederlander, Amsterdammer, allochtoon, als je er niet zeg maar 'wit-westers' uitziet dan kan je te maken krijgen met discriminatie. Zo ervaren in het hedendaagse Nederland driekwart van de Marokkaanse en meer dan de helft van de Turkse jongeren in hun persoonlijke leven discriminatie. Nog vaker ervaren zij dat ze als groep gediscrimineerd worden, vooral door de politie (94% van de Marokkaanse jongeren).
Niet iedereen voelt zich door hetzelfde gediscrimineerd. De een ervaart eerder dat hij/zij gediscrimineerd wordt dan de ander en ook is er verschil tussen mensen hoe ze er mee om kunnen gaan. Wel staat vast dat als je dicriminatie ervaart je meer kans loopt op het krijgen van depressieve gevoelens.

Voordelen
Het opgroeien in twee culturen kent natuurlijk ook voordelen. Je kunt uit twee culturen kracht putten. Verder kun je uit beide culturen het beste en leukste uithalen. Een ander kan dat vaak maar uit 1 cultuur.

Op de website vind je meer van dit soort voorbeelden

Te laat of geen hulp zoeken
Vaak zoeken Nederlanders van allochtone afkomst minder snel hulp voor “psychische” problemen,terwijl soms de kans op depressieve klachten onder deze groep juist hoger kan zijn door onder andere de moeilijkheden die het leven in twee culturen met zich mee kan brengen. Onbekendheid met de geestelijke gezondheidszorg, en taboe onderwerpen zijn veelvoorkomende redenen om geen hulp te zoeken.
Te lang wachten of geen hulp zoeken terwijl je (langdurige) klachten hebt, vergroot het risico op het ontstaan van een depressie.

Deze website Depri-en-dan.nl biedt informatie en de kans op een veilige en anonieme manier (je hoeft ons dus niet te zeggen wie je bent) om hulp te zoeken voor je depressieve gevoelens. Je kunt met ons chatten of mailen (gebruik de buttons rechts in beeld).
Ook kun je er tips en adviezen vinden van andere jongeren en deskundigen (zie Tips).

Onbegrip en vooroordelen over & weer
Onbegrip en vooroordelen komen voor tussen alle groepen mensen als zij verschillen van elkaar op gebied van uiterlijk, gewoontes, religie of geloofsovertuiging, taal of andere normen en waarden hebben.
Als je een culturele/ etnische achtergrond hebt die in de minderheid is, is het meestal altijd zwaarder omdat je dan te maken kunt krijgen met discriminatie en uitsluiting.

Onbegrip, misverstanden, je anders voelen, het gevoel er niet bij te horen, het elkaar niet accepteren of je niet geaccepteerd voelen dat zijn allemaal dingen die stress geven en kunnen leiden tot depri-gevoelens.

Vertel ons jouw verhaal
Vind jij het ook lastig te leven in twee culturen? Of juist helemaal niet? Waar wordt jij depri van en waar haal jij je kracht uit?
Vertel ons je verhaal en misschien vind je je verhaal terug op onze site onder Mijn Verhaal.


De 'mogelijke gevolgen van het leven in 2 culturen' verder uitgediept (zie ook hierboven).

b. Als je je helemaal “Hindoestaans” of helemaal “Turks” voelt, maar in Nederland leeft 
Dan kan je regelmatig er tegen aan lopen dat de ‘cultuur’ (gewoontes, geloofsovertuiging, normen & waarden) die je van huis uit meekrijgt toch (nog) niet helemaal bekend zijn bij “autochtone” Nederlanders of andere allochtone culturen. Dit kan tot onbegrip en veel vragen leiden bij mensen in je omgeving.
Vaak kunnen vragen en onbegrip leuke gesprekken opleveren. Maar dit kan soms ook lastig of vervelend zijn. Zeker als er in de media regelmatig hele bevolkingsgroepen of bepaalde religies in een zwart daglicht worden gezet. Ook kan het zijn dat je te maken krijgt met discriminatie.
Dat alles kan je het gevoel geven dat je je moet verdedigen, of dat je “jezelf” niet kan of mag zijn.

Ook kan het moeilijk zijn als vrienden dingen doen die jij helemaal niet snapt, niet prettig of stom vindt of als zij datgene wat jij belangrijk vindt niet snappen of stom vinden.

Het leven in twee culturen kan er dus soms voor zorgen dat je tegen onbegrip uit je omgeving aanloopt en leidt soms tot vooroordelen en misverstanden. En dat kan stress en/of depri-gevoelens veroorzaken.

c. Als je je juist “Nederlands” voelt, maar je ouders/familie niet
Als je je juist Nederlands voelt en je ouders/familie juist sterk aan hun oorspronkelijke cultuur vasthouden, kan dat erg lastig zijn. Bijvoorbeeld als je dingen wilt doen die je vrienden op school wel mogen doen maar dat jouw ouders dat niet goed vinden. Dat kan soms frustrerend zijn en kan leiden tot wederzijds onbegrip, boosheid, verdriet.
Misschien ga je, om ruzies en onbegrip uit de weg te gaan, soms dingen stiekem doet. Dingen geheim moeten houden levert meestal stress op en/of schuldgevoelens.

Het is best ingewikkeld als je van je ouders/familie houdt maar heel anders tegen normen en waarden, religie en het leven aankijkt. En als zij jouw manier niet kunnen accepteren. Dat kan pijn doen en je een vervelend gevoel geven. Het kan dan soms moeilijk zijn om elkaar wederzijds te accepteren.
Van mening en gevoel verschillen met je vrienden kan soms al knap lastig zijn, laat staan met je ouders/familie. En dat alles kan weer stress en/of depri-gevoelens geven.

d. Als je je bij geen van beide culturen thuisvoelt
Als je je niet bij de cultuur van je ouders/familie en ook niet bij de Nederlandse cultuur thuisvoelt, kan dat ook een vervelend gevoel geven.Je kan je je daar ‘alleen’ en zoekende bij voelen ne dat kan depri-gevoelens opleveren. 

e. Als je als autochtone Nederlandse jongere het gevoel hebt in 2 culturen te leven
Dat klinkt misschien een beetje vreemd en het is ook wel wat anders dan echt in 2 culturen te leven. Maar je kan als autochtone jongere soms wel dat gevoel hebben. Bijvoorbeeld als je ouders/familie een (streng) religieus geloof aanhangen en jij niet (of andersom). Of als je als autochtone jongere in een voornamelijk allochtone klas of vriendenkring zit. Dan kun je tegen een aantal dezelfde dingen aanlopen als hierboven beschreven.
Een groot en belangrijk verschil is dat je natuurlijk wel tot de meerderheidsgroep (autochtonen) behoort in de Nederlandse samenleving. Op dat niveau heb je dus niet te maken met het "leven in 2 culturen".

Kijk voor meer informatie op:
Oorzaken van een depressie
Tips
Welke klachten zijn er?

  naar boven
 
 

Test Jezelf

Doe de
ZELFTEST
 
en maak een inschatting van de ernst van jouw depri-klachten. Het invullen kost ongeveer 4 minuten!

 
 

Chat met ons

Wil je ergens over praten? Of wil je advies over iets? 

Maak dan een afspraak voor een chat!

 
 

Mail ons

Heb je een vraag? Of wil je meer informatie?
Stuur ons een mail!

 

 
 
Delen |